הסדרת השימוש באופניים חשמליים

יולי 2014

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה היום (ב') את התקנות המסדירות את השימוש באופניים עם מנוע עזר חשמלי.

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה היום (ב') את התקנות המסדירות את השימוש באופניים עם מנוע עזר חשמלי. התקנות ייכנסו לתוקף ב-1 בספטמבר. על פי התקנות, השימוש בכלי הרכב הממונע יוגבל לגיל 14 ומעלה. לפי שעה, לא תוטל חובת ביטוח על הרוכבים.