מטרו סייקל זכתה לאחרונה במכרז של עיריית רחובותמטרו סייקל זכתה לאחרונה במכרז של עיריית רחובות לטובת פרויקט של המשרד לביטחון פנים והעירייה במסגרת עיר ללא אלימות. אופני ה-DBO-7 שלנו נבחרו מבין מספר רב של מועמדים ולאחר בחינה מדוקדקת של הדגמים בשוק.